Skip to content

Termeni și Condiții

 1. Societatea

ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL, România, Brașov, Strada Pelicanului, nr.5, adresă email [email protected] telefon: 0739080800.

 1. Modalitate de contactare

Clientul poate contacta magazinul online astfel:

-la sediul societăţii comerciale

-pe siteul www.roominnovation.com

– adresă email [email protected]

– telefon: 0739.080.800

 1. Reguli generale pentru folosirea magazinului online

3.1. Magazinul online poate fi folosit doar de către persoanele care au cel puţin 18 ani;

3.2.Orice persoană sub vârsta de 18 ani poate folosi magazinul online numai cu acordul părinţiilor sau a reprezentantului legal;

3.3. Orice persoană care se înregistrează şi cumpără în magazinul online îşi furnizează datele personale şi este de acord prelucrarea acestora conform politicii de confidenţialitate a magazinului.

 1. Plasarea comenzii

4.1.Comenzile sunt acceptate prin website.

4.2.Când comandă un produs, clientul îl selectează, stabilind în particular caracteristicile acestuia, furnizând alte informaţii specifice precum şi cantitatea de produse comandate.

4.3.După selectarea produsului dorit, clientul trebuie să selecteze opţiunea „Comandă acum”.

4.4.Finalizarea comenzii se realizează făcând click pe iconiţa “SHOP”.

 1. Preţurile

5.1.Preţurile în magazinul online sunt stabilite în lei şi conţin inclusiv tva.

5.2. Preţul produselor se majorează cu taxele de livrare, evidenţiate separat, care depind de modalitatea aleasă pentru livrare.

5.3. Preţul final arătat în comanda finalizată, plasată şi confirmată nu se va schimba, indiferent dacă ulterior acelui moment magazinul online modifică preţul produselor comandate.

 1. Modalitatea de plată

6.1.Dacă ca metodă de plată a fost aleasă plata online (transfer bancar sau plata cu cardul), plata trebuie efectuată imediat după ce comanda a fost efectuată.

6.2. Dacă entităţile participante la tranzacţie nu primesc plata, comanda este considerată a nu fi fost efectuată corect, ceea ce înseamnă că nu va fi procesată şi că nu există un contract. În această situaţie, clientul va trebui să efectueze o nouă comandă.

6.3.În orice etapă a plasării comenzii, până la efectuarea plăţii, clientul poate anula comanda prin întreruperea procesului şi părăsirea website-ului. Comanda a cărei plasare nu a fost finalizată, nu va fi procesată şi nu va naşte niciun fel de obligaţii pentru magazinul online.

6.4. Imediat după finalizarea comenzii, clientul va primi un e-mail de confirmare a comenzii, în adresa pe care a specificat-o în detaliile de înregistrare, care va cuprinde un număr individual al comenzii. Confirmarea va include o recapitulare a produselor, a preţului şi modalităţii de plată alese, precum şi locul, modalităţile şi costurile de livrare. Până la confirmarea comenzii, magazinul online nu are faţă de client obligaţia de livrare a produselor.

 1. Metoda de livrare a comenzii

7.1.Livrarea produselor comandate pe website se va efectua exclusiv pe teritoriul României.????

7.2.După ce clientul a primit confirmarea comenzii prin email, aceasta va fi livrată firmei de curierat, care la rândul ei va livra produsul către client într-un termen estimativ de 3-5 zile lucrătoare.

7.3.În momentul livrării comenzii de către noi către firma de curierat veţi primi o înştiinţare în acest sens, prin email sau sms la numărul de telefon furnizat.

7.4.În caz de nerespectare a termenului de livrare, indiferent de motiv, veţi fi înştiinţat prin modalităţile menţionate la 7.3.

7.5.Pentru livrare veţi fi contactat în prealabil de firma de curierat, căruia consimţiţi să-i furnizaţi datele dvs. de contact în acest scop. La primirea comenzii veţi prezenta un act de identitate valid şi veţi semna AWB-ul/bonul de primire.

7.6.În cazul în care nu puteţi fi contactat pentru livrarea coletului, după două încercări, coletul va fi returnat, urmând să suportaţi costurile şi consecinţele returnării.

 1. Facturarea

8.1.Pe baza datelor furnizate la înregistrarea contului şi a plăţii online efectuate, magazinul online va emite factura în format electronic şi o va trimite clientului la adresa de email furnizată de acesta.

8.2.În toate cazurile în care plata se face online, comisioanele bancare de orice tip (ex: de transfer, de schimb valutar, etc.) sunt în sarcina exclusivă a clientului şi nu sunt incluse în preţul şi/sau taxele de livrare.

 1. Disponibilitatea produselor comandate

9.1.Toate produsele oferite în magazinul online sunt în stoc.

9.2.Dacă un produs nu este disponibil în stoc sau comanda nu poate fi procesată din orice alt motiv, clientul va fi notificat prin email sau telefon.

 1. Dreptul la retragere

10.1.Clientul are dreptul să se retragă din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen

de 14 zile calendaristice, calculate de la data la care clientul intră în posesia fizică a produselor.
10.2.Exercitarea dreptului de retragere trebuie sa fie exprimat neechivoc de către client, cu informarea magazinului online.

10.3.In situaţia exercitării dreptului de retragere, magazinul online are obligaţia de a rambursa clientului toate sumele primite, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificata si nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere.

10.4.Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor şi este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

10.5. In situaţia exercitării dreptului de retragere, clientul returnează produsele sau le înmânează magazinului online fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

 1. Garanţii

11.1.Magazinul online asigură garanţii conform prevederilor codului civil sau a altor legi speciale.

 1. Durata de valabilitate şi încetarea contractului

12.1.Contractul se încheie pe o durată nederminată.

12.2. Contractul poate înceta:

– prin acordul părţilor;

– denunţare unilaterală, prin activarea butonului „dezabonare”

Dreptul utilizatorilor la intimitate

Reglementările juridice iniţiate de Comisia Europeană, referitoare la protecţia datelor si dreptul la intimitate pe internet) care au culminat cu intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului nr. 679/2016 a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, completat prin Legea nr.190 din 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului, au stârnit o serie de reacţii puternice, din partea industriei de marketing si publicitate online, atât la nivel internaţional cat si naţional. Aceste reglementări îl au in centru pe utilizatorul de internet – pe de o parte sporindu-i intimitatea, făcând in acelaşi timp ca alte companii sau organizaţii sa nu mai poată obţine informaţii despre aceştia fără ca ei sa fie informaţi in prealabil. In mod practic, e necesar ca fiecare utilizator sa işi exprime clar acordul de a naviga pe site, acceptând cookie-urile aferente. Acest lucru se realizează la accesarea site-ului, printr-o fereastra de tip pop-up care sa ii aducă la cunoştinţa vizitatorului acest lucru.

Daca răspunsul vizitatorului va fi afirmativ, nu va mai trebui sa confirme si când ajunge pe alte pagini ale aceluiaşi site. Însă daca nu o face, fereastra va reapărea, in continuu. Pentru o funcţionalitate cat mai ridicata calitativ, cat si pentru o experienţă de navigare cat mai plăcuta, cookie-urile au devenit in ultimii ani o parte integranta, indispensabila a internetului, ajungând sa opereze in moduri ce dau noi semnificaţii conceptului de personalizare si de interactivitate. Mai mult decât atât, ele pot opera pentru a afişa reclame cat mai elocvente, bazate pe interesele si comportamentul utilizatorului.

In concluzie, aceste cookie-uri asigura o eficienta mai mare in procesul de vânzare, facilitând navigarea si căutările vizitatorului. In acelaşi timp, ele nu influenţează vulnerabilitatea datelor si informaţiilor personale, atunci când sunt folosite programe antispyware si browsere de internet cu update-ul la zi. Modul in care acestea interacţionează cu utilizatorul pot fi setate prin funcţiile de preferinţă si particularizări, ale fiecărui browser in parte.

Drepturile consumatorilor reglementate de OUG 34/2014

OUG 34/2014 transpune la nivel naţional prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor. Începând cu data de 13 iunie 2014, data de intrare in vigoare a acestei ordonanţe de urgenta, au fost abrogate mai multe acte normative, unul dintre acestea fiind OG 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta.

Domeniul de aplicare (art. 3 din ordonanţă)

Ordonanţa se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist și un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicații electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces și conectare la rețele publice de comunicații electronice, precum și de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se aplică și contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilități sunt furnizate pe bază contractuală.

Contract la distanta (art. 2 din ordonanţă)

Prin contract la distanta se înţelege orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Informaţii obligatorii (art 6)

Profesionistul trebuie sa informeze consumatorii, intr-un mod clar si inteligibil, inainte de semnarea unui contract la distanta,cel puţin cu privire la următoarele aspecte:

principalele caracteristici ale produselor si serviciilor;

identitatea profesionistului, inclusiv denumirea,adresa, număr telefon,fax, email;

preţul total al produselor cu toate taxele incluse si modalităţile de plata, livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajează sa livreze produsele sau sa presteze serviciile, eventual modalitatea de soluţionare a reclamaţiilor;

condiţiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere, in cazul in care este prevăzut acest drept, obligaţia consumatorului de a achita taxele de returnare in caz de retragere, precum si formularul tipizat de retragere;

in cazul in care dreptul de retragere nu este prevăzut, informaţia conform căruia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau circumstanţele in care işi pierde dreptul de retragere;

menţiuni cu privire la garanţiile legale;

durata de valabilitate a contractului;

condiţiile de încetare a contractului;

eventuale proceduri de prelungire automata.

Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoștința consumatorului de o manieră clară și foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), o) și p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaște în mod explicit că această comandă implică o obligație de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară, butonul sau funcția similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu mențiunea “comandă ce implică o obligație de plată” sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligația de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligație în temeiul contractului sau al comenzii. Site-urile comerciale indică clar și lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricție în ceea ce privește livrarea și care sunt mijloacele de plată acceptate.

În cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în vederea încheierii unui contract la distanță, profesionistul își declină identitatea la începutul conversației cu consumatorul și, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul telefonic și specifică scopul comercial al apelului. În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanță prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce și-a trimis consimțământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.

Dreptul de retragere (art. 9 din ordonanţă)

In cazul contractelor încheiate la distanta, fata de legea anterior in vigoare, operatorul economic / profesionistul este obligat sa asigure consumatorului dreptul de retragere care poate fi exercitat intr-un interval de 14 zile.

Omisiunea operatorului economic de a furniza consumatorului dreptul de retragere prelungeşte perioada de retragere cu pana la 12 luni, calculate de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.
Exercitarea dreptului de retragere trebuie sa fie exprimat neechivoc de către consumator, cu informarea profesionistului. Profesionistul pune la dispoziţia consumatorului (in format electronic) opţiunile corespunzătoare:

formular de retragere (modelul de formular este în Anexa);

orice alta declaraţie neechivoca in care consumatorul işi exprima decizia de retragere din contract.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere dintr-un contract revine consumatorului (art. 10).

In situaţia exercitării dreptului de retragere, profesionistul are obligaţia de a rambursa consumatorului toate sumele primite, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificata si nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere.( art. 13, alin (1))

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii (art. 14 din ordonanţă)

Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

Livrarea produselor (art. 18 din ordonanţă)

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

În cazul în care profesionistul nu și-a îndeplinit obligația de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.

Prin excepție de la prevederile art. 1549-1554 din Codul civil, , la rezoluțiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator și în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului În plus față de rezoluțiunea sau rezilierea contractului, consumatorul poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislația în vigoare.

Transferul riscului (art. 20 din ordonanţă)

În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului față de transportator.

Modalităţi de plată suplimentară (art. 22 din ordonanţă)

Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicită consimțământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară față de prețul stabilit anterior pentru obligația contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul nu a obținut consimțământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opțiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăți.Conform prevederilor  art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, RoomInnovation Development SRL , în momentul colectării datelor, mi-a furnizat următoarele informaţii.