Skip to content

Politica de Confidențialitate

1. Datele de contact ale operatorului:
telefon: 0739.080.800;
e-mail: [email protected]

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale:
Mali Consulting SRL Tg. Mureş, email „[email protected]

3. Scopurile prelucrării:

Comunicare electronică în scopul căutării de informaţii şi/sau a furnizării serviciilor/

produselor solicitate, precum şi transmiterea de comunicări comerciale şi de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, a prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic şi a prevederilor OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în comerţul online;

prelucrarea prin mijloace automatizate a datelor cu caracter personal (nume/prenume, adresă

email, telefon, cont bancar/număr card), precum şi transmiterea acestora pe cale electronică către destinatarii menţionaţi la pct.5, în scopul furnizării produselor solicitate;

pentru completarea şi transmiterea, inclusiv pe cale electronică, a facturilor fiscale şi a

transmiterii declaraţiilor fiscale către ANAF, factura fiind valabilă fără semnătură şi ştampilă, conform art.319, alin.29 Cod fiscal.

În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

4. Legalitatea prelucrării: prelucrarea se bazează pe „consimţământul persoanei vizate” şi a „realizării intereselor legitime urmărite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a) şi f) din Regulament, însă conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaţionale în mod direct unui copil, în baza consimţământului, este legală doar dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal: pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precizez că sunt de acord ca operatorul să transmită datele personale colectate către: Compania Maurer Imobiliare, Firmelor de curierat, etc- se va menționa la cine se vor mai transmite datele personale.

6. Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE şi Elveţia): operatorul nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica..

7. Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, datele colectate vor

fi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor”

8. Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9. Retragerea consimţământului: în conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteţi în orice moment să vă retrageţi  consimţământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs.  nu va mai fi prelucrat şi nu veţi mai primi comunicări de marketing.

10. Prelucrarea automată a datelor: vă informăm  că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automatizate necesară pentru realizarea scopurilor prevăzute la pct.3, şi se bazează  pe consimţământul dvs. (art.22,alin.2, lit.c)

11. Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3.

Alte precizări privind politica de confidenţialitate

Toate informaţiile si imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ si sunt deţinute de ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate ………………. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau a securităţii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL. Operatorul va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorica pentru protejarea datelor asupra cărora deţine controlul împotriva oricărei situaţii de manipulare accidentala sau intenţionată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului oricărei persoane neautorizate.

Protecţia informaţiilor in cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majora a ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conţinut nu se afla sub controlul nostru, de aceea Roomy Innovations SRL nu isi asuma si nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri web. ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL se angajează sa nu dezvăluie nici o informaţie cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situaţiile legale.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

Când vizitaţi site-ul web al ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet, site-ul web de la care ne vizitaţi. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, in contextul unei înregistrări, al unei comenzi, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executării unui contract.

Utilizarea si dezvăluirea datelor personale si specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate in conformitate cu legislaţia actuala privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de către ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL, in scopul furnizării produselor solicitate, a prelucrării automatizate a acestora, transmiterii către furnizorii de produse comandate, pentru completarea şi transmiterea, inclusiv pe cale electronică, a facturilor fiscale şi a transmiterii declaraţiilor fiscale către ANAF,  de analiza de marketing si administrare baza de date clienţi, inclusiv pentru asistenta clienţi, precum si pentru a va putea informa despre noile produse si servicii ale companiei noastre.

Informaţii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveţi următoarele responsabilităţi: – sa furnizaţi date adevărate, exacte si complete despre dumneavoastră, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul; – sa menţineţi si înnoiţi, atunci când situaţia cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete.

Totodată va asumaţi obligativitatea de a nu face următoarele: – sa publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informaţie; – să publicaţi materiale cu drept de autor, daca nu sunteţi autorul sau daca nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv; – să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridică, materiale ori informaţii prohibite de prevederile legale in vigoare; – să publicaţi o imagine sau o afirmaţie care contravine normelor legale in vigoare incidente.

In caz de nerespectare a acestor condiţii, ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL se disociază de autorul acestora, va şterge informaţiile respective si poate acţiona pe cale legala.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Modificări ale prezentei politici de confidenţialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fără a va informa anterior. “Termeni si Condiţii” constituie, in întregime, un acord încheiat intre dumneavoastră si dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politica de Cookie-uri şi a politicii de confidenţialitate, vă rugăm să scrieți la adresă electronică „[email protected]”.