Skip to content

Käyttöehdot

 1. Palveluntarjoaja

ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL, Romania, Brașov, Strada Pelicanului, nr.5, sähköpostiosoite [email protected] puhelin: 0739080800.

 1. Yhteydenotto

Asiakas voi ottaa yhteyttä verkkokauppaan seuraavasti:

– yhtiön pääkonttorissa

-sivustolla www.roominnovation.fi

– sähköpostiosoiteella [email protected]

– puhelimella numeroon: 0739.080.800

 1. Verkkokaupan käytön yleiset säännöt

3.1. Verkkokauppaa voivat käyttää vain vähintään 18-vuotiaat ihmiset.

3.2 Kaikki alle 18-vuotiaat voivat käyttää verkkokauppaa vain vanhempien tai laillisen edustajan suostumuksella;

3.3. Jokainen, joka rekisteröi ja ostaa verkkokaupasta, antaa henkilökohtaiset tietonsa ja suostuu niiden käsittelyyn kaupan tietosuojakäytännön mukaisesti.

 1. Tilauksen tekeminen

4.1. Tilaukset hyväksytään verkkosivuston kautta.

4.2 Tilauksen yhteydessä asiakas valitsee tuotteen ja vahvistaa erityisesti sen ominaisuudet, antaa muita erityistietoja sekä tilattujen tuotteiden määrän.

4.3. Valittuaan haluamasi tuotteen asiakkaan on valittava ”Tilaa nyt” -vaihtoehto.

4.4 Tilauksen loppuun saattaminen tapahtuu klikkaamalla “Osta” -kuvaketta.

 1. Hinta

5.1 Verkkokaupan hinnat on asetettu euroina ja ne sisältävät arvonlisäveron.

5.2. Tuotteiden hintaa korottavat erikseen mainitut toimitusmaksut, jotka riippuvat toimituksen valitusta menetelmästä.

5.3. Valmiissa, tehdyssä ja vahvistetussa tilauksessa näkyvä lopullinen hinta ei muutu riippumatta siitä, muuttaako verkkokauppa tilaamiesi tuotteiden hintaa sen jälkeen.

 1. Maksutapa

6.1 Jos maksutavaksi on valittu verkkomaksu (pankkisiirto tai korttimaksu), maksu on suoritettava heti tilauksen tekemisen jälkeen.

6.2. Jos tapahtumaan osallistuvat yhteisöt eivät saa maksua, toimeksiannon ei katsota toteutuneen oikein, mikä tarkoittaa, että sitä ei käsitellä eikä sopimusta ole. Tässä tilanteessa asiakkaan on tehtävä uusi tilaus.

6.3 Tilauksen missä tahansa vaiheessa, kunnes maksu on suoritettu, asiakas voi peruuttaa tilauksen keskeyttämällä prosessin ja poistumalla verkkosivustolta. Tilausta, jota ei ole saatu päätökseen, ei käsitellä eikä siitä aiheudu velvoitteita verkkokaupalle.

6.4. Heti tilauksen suorittamisen jälkeen asiakas saa tilausvahvistussähköpostin rekisteröintitiedoissa ilmoittamaansa osoitteeseen, joka sisältää yksilöllisen tilausnumeron. Vahvistus sisältää tuotteiden yhteenvedon, valitun hinnan ja maksutavan sekä paikan, menetelmät ja toimituskulut. Ennen tilauksen vahvistamista verkkokaupalla ei ole velvollisuutta toimittaa tuotteita asiakkaalle.

 1. Tilauksen toimitus

7.1. Tilatut tuotteet toimitetaan verkkosivustolta yksinomaan yrityksen toimi- alueella. 

7.2 Kun asiakas on saanut tilausvahvistuksen sähköpostitse, se toimitetaan kuriiriyritykselle, joka puolestaan toimittaa tuotteen asiakkaalle arviolta 3-5 työpäivän kuluessa.

7.3 Kun toimitamme tilauksen kuriiriyritykselle, saat ilmoituksen asiasta sähköpostitse tai tekstiviestillä annettuun puhelinnumeroon.

7.4 Jos toimitusaikaa ei noudateta, sinulle ilmoitetaan jostain syystä kohdassa mainitulla tavalla.

7.5 Toimitusta varten kuriiriyritys ottaa sinuun yhteyttä etukäteen, ja suostut antamaan yhteystietosi tähän tarkoitukseen. Saatuasi tilauksen, sinun tulee esittää voimassa oleva henkilötodistus ja allekirjoittaa AWB / kuitti.

7.6 Jos paketin toimituksesta ei voida ottaa yhteyttä, paketti palautetaan kahden yrityksen jälkeen ja olet velvollinen suorittamaan palautuksen kustannukset ja siitä mahdollisesti koituvat seuraukset.

 1. Laskutus

8.1. Tilin rekisteröinnissä annettujen tietojen ja suoritetun verkkomaksun perusteella verkkokauppa antaa laskun sähköisessä muodossa ja lähettää sen asiakkaalle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

8.2. Kaikissa tapauksissa, joissa maksu suoritetaan verkossa, kaikenlaiset pankkimaksut (esim. Siirto, valuutanvaihto jne.) Ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla, eivätkä ne sisälly hintaan ja / tai toimitusmaksuihin.

 1. Tilattujen tuotteiden saatavuus

9.1. Kaikki verkkokaupassa tarjottavat tuotteet ovat varastossa.

9.2 Jos tuotetta ei ole varastossa tai tilausta ei voida käsitellä muusta syystä, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse tai puhelimitse.

 1. Peruuttamisoikeus

10.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus ajoissa ilmoittamatta syitä 14 kalenteripäivän päästä päivästä, jona asiakas ottaa fyysisesti haltuunsa tuotteet. 

10.2. Asiakkaan on yksiselitteisesti ilmaistava peruuttamisoikeuden haluttu käyttö verkkokaupassa annettujen tietojen kanssa.

10.3. Peruuttamisoikeuden käyttämisen yhteydessä verkkokaupalla on velvollisuus korvata asiakkaalle kaikki saadut summat, mukaan lukien tarvittaessa toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona yritykselle ilmoitetaan peruuttamispäätös.

10.4 Asiakas vastaa vain tuotteiden palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista ja on vastuussa vain tuotteiden käsittelystä johtuvasta tuotteiden arvonlaskusta.

10.5. Peruutusoikeuden käyttämisen yhteydessä asiakas palauttaa tuotteet tai luovuttaa ne verkkokauppaan ilman aiheetonta viivytystä 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän ilmoitti yritykselle päätöksestään peruuttaa sopimus. Määräaikaa noudatetaan, jos asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen 14 päivän ajanjakson päättymistä.

 1. TAKUUT

11.1.Verkkokauppa vastaa takuista lain tai muiden erityislakien mukaisesti.

 1. Sopimuksen kesto ja sopimuksen irtisanominen

12.1. Sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi.

12.2. Sopimus voi päättyä:

– osapuolten sopimuksella

– yksipuolinen irtisanominen aktivoimalla ”peruuta tilaus” -painike

Käyttäjien oikeus yksityisyyteen

Tietosuojaa ja oikeutta yksityisyyteen Internetissä koskevat Euroopan komission aloittamat säädökset päättyivät 25.5.2018 ja huipentuivat Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetukseen nmr 679/2016.  Asetusta on myös täydennetty lailla nro 190.

Asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteistä 18.7.2018 annettu 190-asiakirja on herättänyt joukon voimakkaita reaktioita verkkomarkkinoinnin ja mainonnan alalla sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Nämä määräykset keskittyvät Internet-käyttäjiin – toisaalta parantavat heidän yksityisyyttään ja tekevät samalla muiden yritysten tai organisaatioiden mahdottomaksi saada tietoja heistä ilmoittamatta niistä ensin heille. Käytännössä jokaisen käyttäjän on ilmaistava selkeästi suostumuksensa sivuston selaamiseen hyväksymällä siihen liittyvät evästeet. Tämä tapahtuu, kun vierailet sivustolla, ponnahdusikkunan kautta ilmoittamalla palveluntarjoalle tästä.

Jos kävijän vastaus on myöntävä, hänen ei tarvitse ilmoittaa, kun hän selaa  saman sivuston muita sivuja. Mutta jos evästeitä ei hyväksytä, ikkuna ilmestyy jatkuvasti käytäjälle. Laadukkaan toiminnallisuuden ja miellyttävän selauskokemuksen saavuttamiseksi evästeistä on tullut viime vuosina olennainen, välttämätön osa Internetiä, joka pyrkii toimimaan tavoilla, jotka antavat uusia merkityksiä personoinnin ja vuorovaikutteisuuden käsitteelle. Lisäksi evästeet voivat toimia näyttämällä mainoksia käyttäjien etujen ja käyttäytymisen perusteella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä evästeet takaavat suuremman tehokkuuden myyntiprosessissa, helpottaen kävijän navigointia ja hakuja. Samalla ne eivät vaikuta henkilötietojen haavoittuvuuteen käytettäessä torjuntaohjelmia ja ajantasaisia Internet-selaimia. Tapa, jolla he ovat vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa, voidaan määrittää kunkin selaimen mieltymys- ja mukautustoiminnoilla.

Kuluttajan oikeudet, joita säännellään GEO 34/2014 asetuksessa

GEO 34/2014 saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä kuluttajien oikeuksista 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83 / EU säännöksen mukaisesti. Tämän hätäasetuksen voimaantulopäivästä 13. kesäkuuta 2014 alkaen kumottiin useita normatiivisia säädöksiä, joista yksi oli valtioneuvoston asetus 130/2000 kuluttajansuojasta etäsopimusten tekemisessä ja täytäntöönpanossa.

Asetusten soveltaminen (asetuksen 3 artikla)

Asetusta sovelletaan kaikkiin ammattilaisen ja kuluttajan välillä tehtyihin sopimuksiin, mukaan lukien sopimukset yleisölle tarkoitettujen sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisesta tai julkisiin sähköisiin viestintäverkkoihin pääsyä ja niihin liittymistä koskevista palveluista sekä päätelaitteiden toimittamisesta palvelun tarjoamisen yhteydessä. Sitä sovelletaan myös veden, maakaasun, sähkön tai lämmön toimittamista koskeviin sopimuksiin, myös julkisten toimittajien toimesta, sikäli kuin nämä yleishyödylliset palvelut tarjotaan sopimusperusteisesti.

Etäsopimus (asetuksen 2 artikla)

Etäsopimuksella tarkoitetaan mitä tahansa ammattilaisen ja kuluttajan välistä sopimusta, joka on tehty järjestetyssä etämyynti- tai palvelujen tarjoamisjärjestelmässä ilman ammattilaisen ja kuluttajan samanaikaista fyysistä läsnäoloa ja käyttäen yhtä tai useampaa viestintävälinettä käyttäen mukaan lukien, kun sopimus tehdään.

Pakolliset ilmoitukset (6 artikla)

Ammattilaisen on tiedotettava kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi ennen etäsopimuksen allekirjoittamista ainakin seuraavista seikoista:

tuotteiden ja palvelujen pääominaisuudet

ammattilaisen henkilöllisyys, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti;

tuotteiden kokonaishinta, johon sisältyy kaikki verot, sekä maksu-, toimitus-, toteutustavat, päivämäärä, johon asti ammattilainen sitoutuu toimittamaan tuotteet tai tarjoamaan palveluja sekä mahdollisesti valitusten ratkaisumenetelmät;

ehdot ja menettelyt peruutusoikeuden käyttämiseksi, jos tämä oikeus on annettu, kuluttajan velvollisuus maksaa palautusmaksut peruutuksen yhteydessä sekä vakiomuotoinen peruuttamislomake;

jos peruuttamisoikeutta ei anneta, tiedot, joiden mukaan kuluttaja ei saa peruuttamisoikeutta, tai olosuhteet, joissa hän menettää peruuttamisoikeutensa;

maininnat oikeudellisista takuista;

sopimuksen kesto;

sopimuksen purkamisen ehdot

mahdolliset automaattiset jatkomenettelyt

Jos sähköinen etäsopimus velvoittaa kuluttajan maksamaan, ammattilaisen on ilmoitettava kuluttajalle selkeästi ja näkyvästi tiedot ennen tilauksen tekemistä. Kappale 6 (1) palaa kohtiin a, e, o ja p. Ammattilainen varmistaa, että kun kuluttaja tekee tilauksen, kuluttaja myöntää nimenomaisesti, että tämä tilaus on velvollisuus maksaa. Jos tilauksen tekemiseen tarvitaan painike tai vastaava toiminto, painike tai vastaava toiminto on merkittävä luettavasti vain sanoilla ”maksumääräys” tai asianmukaisella yksiselitteisellä sanamuodolla, joka osoittaa, että toimeksiannon tekeminen merkitsee velvoitetta maksaa ammattilaiselle. Jos ammattilainen rikkoo tämän kappaleen määräyksiä, kuluttajalla ei ole sopimuksen tai tilauksen mukaisia velvoitteita. Kaupallisten sivustojen on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti viimeistään tilausprosessin alussa, sovelletaanko toimitusrajoituksia ja mitkä maksuvälineet hyväksytään.

Jos ammattilainen soittaa kuluttajalle puhelimitse etäsopimuksen tekemiseksi, ammattilainen kertoo henkilöllisyytensä kuluttajan kanssa käytävän keskustelun alkaessa ja tarvittaessa kertoo henkilöllisyyden, jonka puolesta puhelu soitettiin, ja täsmentää puhelun kaupallisen tarkoituksen. Jos etäsopimus tehdään puhelimitse, ammattilaisen on vahvistettava tarjous kuluttajalle, jonka sitoutuminen alkaa vasta sen jälkeen, kun hän on allekirjoittanut tarjouksen tai lähettänyt kirjallisen suostumuksensa. Nämä vahvistukset on tehtävä suojatulla alustalla.

Peruuttamisoikeus (asetuksen 9 artikla)

Etäsopimusten tapauksessa taloudellisen toimijan / ammattilaisen on taattava kuluttajalle peruuttamisoikeus, jota voidaan käyttää 14 päivän kuluessa aiemmin voimassa olevaan lakiin verrattuna.

Jos talouden toimija ei tarjoa kuluttajalle peruuttamisoikeutta, pidennetään peruuttamisaikaa enintään 12 kuukaudella laskettuna alkuperäisen 14 päivän peruutusajan päättymisestä. Kuluttajan on yksiselitteisesti ilmaistava peruuttamisoikeuden käyttö tarvittavilla tiedoilla. Ammattilainen asettaa kuluttajan saataville (sähköisessä muodossa) vastaavat vaihtoehdot:

peruuttamislomake (mallilomake on liitteessä);

kaikki muut yksiselitteiset lausumat, joissa kuluttaja ilmaisee päätöksensä peruuttaa sopimus.

Todistustaakka sopimuksen peruuttamisoikeuden käytöstä kuuluu kuluttajalle (10 artikla).

Peruuttamisoikeuden käyttämisen yhteydessä ammattilaisella on velvollisuus korvata kuluttajalle kaikki saadut määrät, mukaan lukien tarvittaessa toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona hänelle ilmoitetaan peruuttamisesta. päätös. (13 artiklan 1 kohta)

Kuluttajan velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä (asetuksen 14 artikla)

Ellei ammattilainen ole tarjonnut tuotteiden keräämistä itse, kuluttaja palauttaa tuotteet tai luovuttaa ne ammattilaiselle tai henkilölle, jonka ammattilainen on valtuuttanut vastaanottamaan tuotteet, ilman aiheetonta viivytystä ja 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän ilmoitti asiasta Ammattilaisen päätöksestä peruuttaa sopimus Art. 11. määräaika täyttyy, jos kuluttaja palauttaa tuotteet ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Kuluttaja vastaa vain tuotteiden palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista, paitsi että ammattilainen suostuu vastaamaan näistä kustannuksista tai ammattilainen ei ole ilmoittanut kuluttajalle, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista.

Kuluttaja on vastuussa vain tuotteiden käsittelystä johtuvasta tuotteiden arvon heikkenemisestä, lukuun ottamatta sitä, mikä on tarpeen tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Tuotteiden arvon aleneminen ei saa estää kuluttajaa käyttämästä peruuttamisoikeuttaan. Tilanteesta riippumatta kuluttaja ei ole vastuussa tuotteiden arvon heikkenemisestä, jos ammattilainen ei ole ilmoittanut hänelle peruuttamisoikeudesta art. 6 kohta (1) palaa h).

Ammattilaisen on kyettävä osoittamaan tuotteiden arvon aleneminen, joka poikkeaa siitä, mikä on tarpeen tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi.

Tuotteiden toimitus (asetuksen 18 artikla)

Ellei osapuolet ole toisin sopineet toimitusajasta, ammattilainen toimittaa tuotteet siirtämällä fyysisen hallussapidon tai hallinnan tuotteista kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Jos ammattilainen ei ole täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa tuotteita kuluttajan kanssa sovittuna ajankohtana tai 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Kuluttaja pyytää häntä suorittamaan toimituksen lisäajan kuluessa olosuhteiden mukaan. Jos ammattilainen ei toimita tuotteita kyseisen lisäajan kuluessa, kuluttajalla on tapauksen mukaan oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus.

Poikkeuksena säännöksiin, siviililain 1549-1554 mukaan ammatinharjoittaja korvaa kulut sopimuksen purkamisen yhteydessä tai tapauksen mukaan sopimuksen irtisanomisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä 7 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja ilmoitti ammattilaiselle päätöksestään irtisanoa sopimus Sopimuksen purkamisen tai irtisanomisen lisäksi kuluttaja voi käyttää muita voimassa olevan lainsäädännön mukaisia oikeussuojakeinoja.

Riskit tuotteiden kuljetuksessa (asetuksen 20 artikla)

Sopimuksissa, joissa ammattilainen toimittaa tuotteet kuluttajalle, tuotteiden menetyksen tai vahingoittumisen riski siirtyy kuluttajalle, kun hän tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, muu kuin rahdinkuljettaja, ottaa tuotteet fyysisesti hallintaan. Riski siirtyy kuitenkin kuluttajalle, kun tuotteet toimitetaan rahdinkuljettajalle, jos kuluttaja on ohjeistanut kuljettamaan tuotteet ja ammattilainen ei ole tarjonnut tätä vaihtoehtoa, rajoittamatta kuitenkaan kuluttajan oikeuksia ammattilaiseen nähden. 

Lisämaksutavat (asetuksen 22 artikla)

Ennen kuin kuluttaja tekee sopimuksen tai hyväksyy tarjouksen, ammattilainen pyytää kuluttajalta nimenomaista suostumusta mahdollisista maksuista sen lisäksi, että hinta on aiemmin vahvistettu pääasiallisella sopimusvelvoitteelle. Jos ammattilainen ei ole saanut kuluttajan suostumusta, mutta on vähentänyt sen käyttämällä automaattisesti sisällytettyjä vaihtoehtoja, jotka kuluttajan on hylättävä ylimaksun välttämiseksi, kuluttaja voi vaatia hyvitystä.Säännösten ja asetuksen nro. 13 EU- 679/2016 mukaan, ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL keräsi minusta seuraavat tiedot.