Skip to content

Tietosuojakäytäntö

1. Operaattorin yhteystiedot:

puhelin: +40739.080.800

sähköposti: [email protected]

2. Henkilötietojen suojasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Mali Consulting SRL Tg. Mureş, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

3.Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Sähköinen viestintä tietojen etsimiseen ja / tai palveluiden / pyydettyjen tuotteiden tarjoamiseen sekä kaupallisen ja markkinointiviestinnän välittämiseen säännösten mukaisesti. Lain nro 12 12 §: n 2 momentti 506/2004, joka koskee henkilötietojen käsittelyä sähköisen viestinnän alalla, Art. 6 kohta 1 lain nro. 365/2002 sähköisestä kaupankäynnistä ja GEO nro. 34/2014 kuluttajien oikeuksista verkkokaupassa;

henkilötietojen (nimi / sukunimi, osoite – automaattinen käsittely)

sähköposti, puhelin, pankkitilin / kortin numero) sekä niiden sähköinen lähetys 5. kohdassa mainituille vastaanottajille pyydettyjen tuotteiden toimittamiseksi;

– verolaskujen ja –

veroilmoitusten lähettäminen Verotoimistolle, lasku on voimassa ilman allekirjoitusta ja leimaa Art. 319, verolain 29 kohta.

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on kerätty, asetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti hänen on annettava ennen tällaista jatkokäsittelyä tietoja toissijaisesta tarkoituksesta kuten kaikki muut asiaankuuluvat lisätiedot.

4. Käsittelyn laillisuus: käsittely perustuu ”rekisteröidyn suostumukseen” ja ”toiminnanharjoittajan oikeutettujen etujen toteuttamiseen” 6 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdan asetusten mukaisesti, mutta asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tietopalvelujen tarjoaminen suoraan lapselle suostumuksen perusteella on laillista vain, jos lapsi on vähintään 16-vuotias.

5. Henkilötietojen vastaanottajat: Sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi täsmennän, että suostun siihen, että operaattori toimittaa kerätyt henkilötiedot Maurer Imobiliare Companylle, kuriiriyhtiöille jne. – mainitaan kenelle henkilötiedot luovutetaan.

6. Tietojen siirtäminen kolmanteen maahan (EU: n ja Sveitsin ulkopuolelle): rekisterinpitäjä ei aio siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan, ja jos tällaista siirtoa vaaditaan, sen on täytettävä asetuksen 42–50 artikla, rekisteröidylle ilmoitetaan mahdollisista riskeistä, joita tällaisiin siirtoihin voi liittyä.

7. Tietojen säilytysaika: Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e-alakohdan mukaan kerättyjä tietoja säilytetään enintään ajan, joka on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet: Asetuksen 12–22 artiklassa säädettyjä oikeuksia (oikeus tietoon, pääsy tietoihin, oikaisu, poistaminen, rajoitukset, siirrettävyys, vastustaminen) samoin kuin oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja panna vireille muutoksenhaku tuomioistuimessa (asetuksen 12 artiklan 4 kohta). Näiden oikeuksien käyttämiseksi voidaan käyttää operaattorin sähköpostiosoitetta tai hakemus voidaan lähettää suoraan sen pääkonttoriin.

9. Suostumuksen peruuttaminen: Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, joka tulee voimaan peruutuspäivästä, ja peruuttamisen jälkeen profiiliasi ei enää käsitellä etkä saa enempää markkinointiviestejä.

10. Automaattinen tietojenkäsittely: ilmoitamme sinulle, että toimitettuihin henkilötietoihin sovelletaan automaattista käsittelyä, joka on tarpeen 3 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ne perustuvat suostumukseesi (22 artiklan 2 kohdan c alakohta).

11. Tietojen toimittamisen välttämättömyys: Annetut henkilötiedot ovat välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen ”käsittelyn tarkoitusten” saavuttamiseksi.

Muut yksityiskohdat tietosuojakäytännöstä

Kaikki tällä sivustolla olevat tiedot ja kuvat ovat informaatiotarkoituksia varten ja ne omistaa ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL. Tämän sivuston materiaalia ei saa jäljentää osittain, kokonaan tai muokata ilman tämän oikeuden omistajan nimenomaista suostumusta. Kaikki oikeudet pidätetään. On ehdottomasti kiellettyä käyttää tätä sivustoa sen tuhoamiseen tai muuttamiseen, sen sisällön tai turvallisuuden tuhoamiseen tai Roomy Innovations SRL: n häpäisemiseen tai häiritsemiseen. Operaattori soveltaa kaikkia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojaamaan hallitsemiaan tietoja tahattomalta manipuloinnilta tai tahalliselta katoamiselta, tuhoamiselta tai luvattoman henkilön pääsyltä.

Tietojen suojaaminen henkilötietojesi käsittelyn aikana on ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL: n tärkein huolenaihe, joten kaikki verkkosivustollamme käyntien aikana kerätyt tiedot käsitellään Romaniassa voimassa olevien säännösten mukaisesti. Verkkosivustollamme voi olla linkkejä muille sivustoille, joiden sisältö ei ole hallinnassamme, joten ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL ei ota eikä voi ottaa vastuuta näiden verkkosivustojen sisällöstä. Roomy Innovations SRL sitoutuu olemaan luovuttamatta mitään tietoja vierailuistasi tällä sivustolla paitsi oikeudellisissa tilanteissa.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Kun vierailet ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL: n verkkosivustolla, verkkopalvelin rekisteröi automaattisesti Internet-palveluntarjoajasi nimen, verkkosivuston, josta vierailet. Muita henkilötietoja tallennetaan vain, jos sinä annat luvan vapaaehtoisesti, esimerkiksi rekisteröinnin, tilauksen, mielipidekyselyn, kilpailun yhteydessä tai sopimuksen toteuttamisen yhteydessä.

Henkilötietojen käyttö ja paljastaminen sekä tarkoituksen määrittely

Tietojasi käsitellään voimassa olevan henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL käyttää niitä toimittamaan pyydetyt tuotteet, niiden automaattisen käsittelyn, toimittamaan tilattujen tuotteiden toimittajille täydentämistä ja lähettämistä varten, myös sähköisesti, verolaskut ja veroilmoitusten välittäminen Verotoimistolle, markkinointianalyysi ja asiakastietokannan hallinta, mukaan lukien asiakastuki, ja voidaksemme kertoa sinulle yrityksemme uusista tuotteista ja palveluista.

Tietoa käyttäjille (vierailijoille)

Käyttäjänä (vierailijana) sinulla on seuraavat velvollisuudet: – toimittaa oikeita, tarkkoja ja täydellisiä tietoja itsestäsi rekisteröintilomakkeessa vaaditulla tavalla; – ylläpitää ja uudistaa rekisteröintitietoja, jos tilanne sitä vaatii, oikeiksi ja paikkansapitäviksi. 

Samalla olet velvollinen olemaan tekemättä seuraavia toimia: – julkaisemaan viruksia tai muita ohjelmia sisältäviä materiaaleja tämän järjestelmän sekä minkä tahansa järjestelmän tai tiedon tuhoamiseksi; – julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, jos et ole kirjoittaja tai sinulla ei ole tekijän lupaa julkaista kyseistä materiaalia; – julkaista säälimättömiä, kunnianloukkaavia, uhkaavia tai haitallisia materiaaleja toiselle käyttäjälle, luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, materiaaleja tai tietoja, jotka on kielletty voimassa olevissa lainsäädännöissä; – julkaista kuvaa tai lausuntoa, joka on ristiriidassa voimassa olevien normien kanssa.

Jos näitä ehtoja ei noudateta, ROOMINNOVATION DEVELOPMENT SRL poistaa kyseiset tiedot tai henkilön ja voi näin ollen toimia laillisesti.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tämän tietosuojakäytännön muutokset, jotka ilmestyvät matkan varrella, julkaistaan tällä verkkosivustolla ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehdot muodostavat kokonaisuudessaan sinun ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen säännöt, ja jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä evästekäytännöstä ja tietosuojakäytännöstä, laita sähköpostia osoitteesee ”[email protected]”.